Tusind tak for interessen for
Knud Rasmussen Selskabet.
Indmeldelsen er nu registreret, og i løbet
af et par dage vil der sammen med et girokort
blive tilsendt sidste nummer af slædesporeet.